Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300

Công ty TNHH TCT là đơn vị chuyên cung cấp và lắp đặt tất cả các dòng máy chấm công hiện nay như máy chấm công thẻ giấy, máy chấm công vân tay, máy chấm công thẻ cảm ứng, máy chấm công kiểm soát cửa và máy chấm công xem được trên điện thoại.

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-the-giay-ronald-jack-rj-3300

Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300:

- Chuẩn bị:

Mở khóa

Mở nắp

Trên màn hình LCD hiển thị chữ P1

Các phím chức năng ở phía mặt trong của nắp

Phím F1 đến phím F5 là các phím chức năng

Phím E là phím Enter ( để lưu lại)

Phím PRO là để lựa chọn chương trình ( P1 đến P3)

Phím + là để tăng một giá trị

Phím - là để giảm một giá trị

may-cham-cong-the-giay-ronald-jack-rj-3300

- Cài đặt ngày tháng năm:

Nhấn F1

Trên màn hình hiện những số theo thứ tự Năm - Tháng - Ngày -Thứ

Giả sử trên màn hình hiển thị 03 01 14, Tue ( thứ 3, ngày 15 tháng 01 năm 2020), lúc này 20 ( năm 2020) nhấp nháy - là số đang ở chế độ cài đặt.

Và ta cài đặt lại là ngày thứ Năm, 14 tháng 05 năm 2020

Nhấn tiếp phím E ( Enter), sự nhấp nháy chuyển sang 01 ( tháng 01)

Nhấn tiếp phím + để 01 chuyển sang 05 -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 14 ( ngày 14)

Nhấn tiếp phím - thì 15 chuyển sang 14 -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang thứ

Nhấn tiếp phím + để chuyển sang Thu ( thứ năm) -> nhấn phím E, màn hình không còn hiển thị

huong-dan-cai-dat-may-cham-cong-the-giay-rj-3300

- Cài đặt giờ:

Nhấn F2

Trên màn hình hiển thị theo thứ tự Kiểu Hiển Thị: hệ thống giờ ( 12/24), giờ, phút

Giả sử 24 16 56 ( 16 giờ 56 phút, kiểu hiển thị 24h)

Và ta cài đặt 14 giờ 08 phút

Lúc này trên màn hình số 24 đang nhấp nháy, nhấn phím E -> sự nhấp nháy chuyển sang 16 ( 16 giờ), ta nhấn phím - để được 14 -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 56 ( 56 phút) -> nhấn tiếp phím - để được 08 -> nhấn phím E, lúc này trên màn hình không hiện gì cả.

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-the-giay-rj-3300

- Cài đặt khoảng thời gian đổ chuông:

Nhấn phím PRO

Màn hình chuyển sang P2

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-the-giay-ronald-jack

Nhấn F2

Màn hình xuất hiện số 05 ( 05 giây)

Giả sử ta cài đặt 10 giây

Bấm phím + để được 10 -> nhấn phím E để lưu lại, lúc này màn hình không hiện gì cả

- Cài đặt giờ đổ chuông:

Nhấn phím PRO để màn hình P2

Nhấn F3

Màn hình xuất hiện 01 66 66 ( 01 là số thứ tự chương trình chuông, 66 66 là giờ và phút)

huong-dan-cai-dat-may-cham-cong-the-giay-ronald-jack

Giả sử cài đặt 7h30 và 11h30 đổ chuông

Lúc này số 01 nhấp nháy -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 -> nhấn phím + để được 07 -> nhấn phím E, lúc này sự nhấp chuyển sang 66 -> nhấn phím + để được 30 -> nhấn phím E -> tiếp tục nhấn phím E, lúc này màn hình chuyển sang 02 66 66

- Cài đặt đổi màu ruy băng:

Giả sử cài đặt

8h01 bắt đầu in màu đỏ

12h bắt đầu in màu đen

Nhấn phím PRO để màn hình xuất hiện P2

Nhấn phím F4

Màn hình xuất hiện 01 66 66 ( 01 số thứ tự chương trình - số lẻ là chỉ in màu đỏ, số chẵn là in màu đen, 66 66 chỉ giờ và phút)

Lúc này số 01 đang nhấp nháy -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 -> nhấn phím + để được 08 -> nhấn phím E, lúc này sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp -> nhấn phím + để được 01 -> nhấn phím E -> tiếp tục nhấn phím E, màn hình xuất hiện 02 66 66

Ta tiếp tục cài đặt giờ in màu đen 12h

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-the-giay-ronald-jack-rj-3300

Lúc này số 02 đang nhấp nháy -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 -> nhấn phím + để được 12 -> nhấn phím E, lúc này sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp -> nhấn phím + để được 00 -> nhấn phím E, màn hình xuất hiện 03 66 66

- Cài đặt giờ dịch cột:

Giả sử cài đặt

06h30 bắt đầu dịch sang cột 1

10h30 bắt đầu dịch sang cột 2

Nhấn phím PRO để được P2

Nhấn F5

Màn hình xuất hiện 66 66 66 ( chỉ thị vị trí cột, giờ và phút)

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-rj-3300

Số 66 đầu tiên chỉ thị vị trí cột, nếu nhấn phím + hoặc phím - sẽ thay đổi như sau:

  • 11 chỉ thị cột 1
  • 12 chỉ thị cột 2
  • 13 chỉ thị cột 3
  • 14 chỉ thị cột 4
  • 15 chỉ thị cột 5
  • 16 chỉ thị cột 6

Lúc này số 66 đầu tiên nhấp nháy -> nhấn phím + để được 11 -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp -> nhấn phím + để được 06 -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 cuối cùng -> nhấn phím + để được 30 -> nhấn phím E -> nhấn tiếp phím E, màn hình lại xuất hiện 66 66 66.

Ta tiếp tục cài đặt thời gian cột 2

Lúc này số 66 đầu tiên nhấp nháy -> nhấn phím + để được 12 -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 kế tiếp -> nhấn phím + để được 10 -> nhấn phím E, sự nhấp nháy chuyển sang 66 cuối cùng -> nhấn phím + để được 30 -> nhấn phím E -> nhấn tiếp phím E, màn hình lại xuất hiện 66 66 66